Algemene Voorwaarden

Praktijk Petra Cornelis nei-coach hanteert de onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn voor ieder consult.

In deze voorwaarden wordt onder coach verstaan: Petra Cornelis, opgeleid bij erkend opleidingsinstituut intergrale coaching en therapie Jolanda Vleugel.

Lid van de vereniging van NEI-therapeuten.

 

  • De betaling geschiedt contant of via bank direct na afloop van het consult.
  • Mocht je na een consult nog tegen bepaalde zaken aanlopen of een vraag hebben neem dan telefonisch of per mail contact op.
  • Gemaakte kosten kunnen niet terug gevorderd worden, indien je van mening bent dat je schade hebt onder vonden van een nei-sessie neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de coach. Indien client en coach er samen niet uitkomen bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de NIBIG.
  • Annuleren van een afspraak kan 24 uur voor aanvang van de afspraak , daarna worden de kosten in rekening gebracht.
  • Bij ziekte van therapeut wordt zo spoedig mogelijk de clïent geïnformeerd. Eventuele gemaakte kosten van de clïent kunnen niet terug gevorderd worden bij de praktijk.
  • De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of andere problemen van de client. De coach is geen arts en zal een bezoek aan een arts niet ontraden. De client blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid.
  • De coach behandelt in opdracht van de client.